KONTAKT

Organizačný sekretariát konferencie

KAMI
Agentúra KAMI, s. r. o.
Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Ing. Daniela Slaninková, manager kongresu
Tel.: 053 / 441 23 72
Mobil: 0905 / 886 084
www.agenturakami.sk
kami@agenturakami.sk

 

 

MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.
Koordinátor konferencie
II. gynekologicko – pôrodnícka klinika LFUK a ÚNB v Bratislave
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, Slovakia
mobil:  +421 907 150 234
e-mail: mikulasredecha@yahoo.com

 

 

MUDr. Alexandra Krištúfková
Vedecký sekretár ENTOG
mobil:  +421 903 184 346
e-mail: a.kristufkova@gmail.com