STRETNUTIE MLADÝCH GYNEKOLÓGOV

7. október 2017, Hotel Lindner Gallery Central, Bratislava

STRETNUTIE MLADÝCH GYNEKOLÓGOV

7. október 2017, Hotel Lindner Gallery Central, Bratislava

STRETNUTIE MLADÝCH GYNEKOLÓGOV

7. október 2017, Hotel Lindner Gallery Central, Bratislava

STRETNUTIE MLADÝCH GYNEKOLÓGOV

7. október 2017, Hotel Lindner Gallery Central, Bratislava

STRETNUTIE MLADÝCH GYNEKOLÓGOV

7. október 2017, Hotel Lindner Gallery Central, Bratislava

STRETNUTIE MLADÝCH GYNEKOLÓGOV

7. október 2017, Hotel Lindner Gallery Central, Bratislava

STRETNUTIE MLADÝCH GYNEKOLÓGOV

7. október 2017, Hotel Lindner Gallery Central, Bratislava

STRETNUTIE MLADÝCH GYNEKOLÓGOV

7. október 2017, Hotel Lindner Gallery Central, Bratislava

Organizátor konferencie:

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť – Sekcia mladých gynekológov

Hlavné témy konferencie:

1. Možnosti skvalitnenia predatestačnej prípravy v gynekológii a pôrodníctve
2. Prenatálna diagnostika
3. Benígne gynekologické ochorenia

Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

Predatestačná príprava lekára je zložitý proces, ktorého výsledkom má byť erudovaný odborník schopný zvládnuť akútne stavy v gynekológii a pôrodníctve. Predatestačná príprava na Slovensku prebehla v minulosti rôznymi zmenami. Na našom minulom stretnutí sme načrtli niektoré problémy terajšieho systému. Do budúcna však bude treba navrhnúť jeho zlepšenia a v spolupráci s výborom SGPS ich aj realizovať.

Momentálne spúšťame systém registrácie lekárov v predatestačnej príprave z gynekológie a pôrodníctva na našich stránkach, v snahe o lepšiu koordináciu predatestačnej prípravy a pre najväčšiu výmenu informácií. Dúfame, že táto databáza prispeje k skvalitneniu vzdelávania a k naviazaniu nových kontaktov medzi mladými lekármi.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, radi by sme Vás privítali na našom stretnutí v príjemnom prostredí hotela Lindner v Bratislave a v priateľskom kruhu, prediskutovali svoje skúsenosti a predstavy o predatestačnej príprave na jednotlivých gynekologických pracoviskách. V odbornej časti by sme sa venovali atestačným témam v prenatálnej diagnostike a benígnym gynekologickým ochoreniam. Veríme, že si vo svojom nabitom programe nájdete priestor na naše stretnutie.

Tešíme sa na Vás!

 

MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.
predseda sekcie Mladých gynekológov